மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 10
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 11
16 வார்டு 16 8
17 வார்டு 17 8
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 7
20 வார்டு 20 4
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 9
23 வார்டு 23 10
24 வார்டு 24 8
25 வார்டு 25 5
26 வார்டு 26 6
27 வார்டு 27 7
28 வார்டு 28 7
29 வார்டு 29 5
மொத்தம் 199