மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பட்டுக்கோட்டை
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 10
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 2
13 வார்டு 13 4
14 வார்டு 14 8
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 6
மொத்தம் 101