மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மதுக்கூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 6
மொத்தம் 82