மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பேராவூரணி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 5
மொத்தம் 92