மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பூதலூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 9
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 9
13 வார்டு 13 11
14 வார்டு 14 11
15 வார்டு 15 7
16 வார்டு 16 9
மொத்தம் 121