மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருவையாறு
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 7
16 வார்டு 16 4
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 6
மொத்தம் 110