மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஒரத்தநாடு
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 4
14 வார்டு 14 10
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 4
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 4
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 7
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 4
25 வார்டு 25 4
26 வார்டு 26 5
27 வார்டு 27 8
28 வார்டு 28 6
29 வார்டு 29 5
30 வார்டு 30 8
31 வார்டு 31 6
மொத்தம் 183