மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருவிடைமருதூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 11
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 10
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 9
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 12
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 8
15 வார்டு 15 11
16 வார்டு 16 10
17 வார்டு 17 9
18 வார்டு 18 6
19 வார்டு 19 9
20 வார்டு 20 8
21 வார்டு 21 7
22 வார்டு 22 13
மொத்தம் 181