மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருப்பானந்தாள்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 9
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 10
9 வார்டு 9 8
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 12
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 7
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 7
மொத்தம் 129