மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பாபநாசம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 13
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 9
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 8
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 9
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 11
18 வார்டு 18 10
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 6
மொத்தம் 160