மாவட்டத்தின் பெயர் :: நாகப்பட்டினம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சீர்காழி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 4
14 வார்டு 14 11
15 வார்டு 15 7
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 9
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 5
21 வார்டு 21 11
மொத்தம் 136