மாவட்டத்தின் பெயர் :: நாகப்பட்டினம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: வேதாரண்யம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 10
4 வார்டு 4 10
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 10
9 வார்டு 9 8
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 13
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 9
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 8
23 வார்டு 23 5
24 வார்டு 24 5
25 வார்டு 25 4
மொத்தம் 178