மாவட்டத்தின் பெயர் :: நாகப்பட்டினம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: செம்பனார் கோயில்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 9
3 வார்டு 3 11
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 10
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 7
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 9
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 7
22 வார்டு 22 5
23 வார்டு 23 8
24 வார்டு 24 6
25 வார்டு 25 8
26 வார்டு 26 8
27 வார்டு 27 6
28 வார்டு 28 4
29 வார்டு 29 5
30 வார்டு 30 7
மொத்தம் 195