மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவாரூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: நன்னிலம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 9
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 10
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 9
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 10
15 வார்டு 15 4
16 வார்டு 16 8
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 7
மொத்தம் 129