மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவாரூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: குடவாசல்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 9
மொத்தம் 111