மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவாரூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கொரடாச்சேரி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 10
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 11
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 5
மொத்தம் 123