மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவாரூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மன்னார்குடி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 10
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 8
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 8
17 வார்டு 17 13
18 வார்டு 18 10
19 வார்டு 19 8
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 5
மொத்தம் 166