மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தொட்டியம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 3
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 3
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 3
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 3
14 வார்டு 14 9
15 வார்டு 15 3
16 வார்டு 16 3
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 4
மொத்தம் 85