மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: துறையூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 3
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 8
17 வார்டு 17 8
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 6
மொத்தம் 112