மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மருங்காபுரி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 9
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 9
8 வார்டு 8 9
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 9
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 4
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 9
17 வார்டு 17 3
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 5
மொத்தம் 122