மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மணச்சநல்லூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 11
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 7
16 வார்டு 16 4
17 வார்டு 17 3
18 வார்டு 18 4
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 5
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 11
23 வார்டு 23 6
மொத்தம் 136