மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: புல்லம்பாடி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 3
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 3
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 3
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 5
மொத்தம் 63