மாவட்டத்தின் பெயர் :: கரூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணராயபுரம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 3
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 3
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 4
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 2
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 4
19 வார்டு 19 4
20 வார்டு 20 5
மொத்தம் 92