மாவட்டத்தின் பெயர் :: பெரம்பலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஆலத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 3
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 9
மொத்தம் 101