மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: அன்னவாசல்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 3
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 8
18 வார்டு 18 6
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 5
மொத்தம் 123