மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கரம்பக்குடி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 7
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 8
10 வார்டு 10 11
11 வார்டு 11 10
12 வார்டு 12 11
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 9
16 வார்டு 16 7
மொத்தம் 121