மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருவரங்குளம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 10
3 வார்டு 3 3
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 11
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 10
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 10
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 3
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 4
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 4
19 வார்டு 19 3
20 வார்டு 20 5
21 வார்டு 21 4
22 வார்டு 22 5
23 வார்டு 23 6
24 வார்டு 24 6
25 வார்டு 25 7
மொத்தம் 147