மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருமயம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 3
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 10
9 வார்டு 9 3
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 7
மொத்தம் 88