மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: விராலிமலை
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 9
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 3
12 வார்டு 12 6
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 12
16 வார்டு 16 8
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 9
மொத்தம் 136