மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: அறந்தாங்கி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 11
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 9
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 10
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 10
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 4
14 வார்டு 14 2
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 9
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 7
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 9
23 வார்டு 23 6
24 வார்டு 24 8
25 வார்டு 25 4
26 வார்டு 26 4
மொத்தம் 170