மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருவள்ளூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 10
3 வார்டு 3 9
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 3
7 வார்டு 7 11
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 8
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 9
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 10
18 வார்டு 18 5
மொத்தம் 127