மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பூண்டி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 10
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 3
18 வார்டு 18 3
மொத்தம் 107