மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: எல்லாபுரம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 9
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 3
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 3
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 9
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 2
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 11
18 வார்டு 18 9
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 6
மொத்தம் 125