மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மீஞ்சூர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 2
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 3
10 வார்டு 10 3
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 5
20 வார்டு 20 9
21 வார்டு 21 8
22 வார்டு 22 7
23 வார்டு 23 4
24 வார்டு 24 8
25 வார்டு 25 12
26 வார்டு 26 10
மொத்தம் 157