மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சோழவரம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 3
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 13
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 11
13 வார்டு 13 10
14 வார்டு 14 9
15 வார்டு 15 14
16 வார்டு 16 12
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 10
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 11
மொத்தம் 162