மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கும்மிடிப்பூண்டி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 9
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 13
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 9
13 வார்டு 13 9
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 7
16 வார்டு 16 4
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 6
19 வார்டு 19 8
20 வார்டு 20 8
21 வார்டு 21 11
22 வார்டு 22 7
23 வார்டு 23 7
24 வார்டு 24 7
25 வார்டு 25 6
26 வார்டு 26 5
மொத்தம் 186