மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பள்ளிப்பட்டு
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 9
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 8
10 வார்டு 10 8
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 7
மொத்தம் 87