மாவட்டத்தின் பெயர் :: மதுரை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மதுரை (கிழக்கு)
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 9
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 9
8 வார்டு 8 11
9 வார்டு 9 13
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 11
14 வார்டு 14 10
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 9
18 வார்டு 18 8
மொத்தம் 143