மாவட்டத்தின் பெயர் :: மதுரை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கள்ளிக்குடி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 10
2 வார்டு 2 9
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 11
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 8
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 15
14 வார்டு 14 7
மொத்தம் 110