மாவட்டத்தின் பெயர் :: மதுரை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மதுரை (மேற்கு)
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 9
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 7
மொத்தம் 83