மாவட்டத்தின் பெயர் :: மதுரை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கொட்டாம்பட்டி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 6
11 வார்டு 11 9
12 வார்டு 12 9
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 9
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 9
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 8
20 வார்டு 20 8
மொத்தம் 142