மாவட்டத்தின் பெயர் :: மதுரை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: வாடிப்பட்டி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 8
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 6
மொத்தம் 84