மாவட்டத்தின் பெயர் :: தேனி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஆண்டிபட்டி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 14
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 8
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 3
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 3
14 வார்டு 14 3
15 வார்டு 15 8
16 வார்டு 16 4
17 வார்டு 17 4
18 வார்டு 18 5
19 வார்டு 19 5
மொத்தம் 101