மாவட்டத்தின் பெயர் :: திண்டுக்கல் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பழனி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 9
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 7
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 9
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 10
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 9
15 வார்டு 15 8
மொத்தம் 98