மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கடலாடி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 9
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 9
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 11
9 வார்டு 9 17
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 11
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 10
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 5
16 வார்டு 16 11
17 வார்டு 17 7
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 8
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 6
23 வார்டு 23 8
24 வார்டு 24 8
25 வார்டு 25 15
மொத்தம் 210