மாவட்டத்தின் பெயர் :: விருதுநகர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: விருதுநகர்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 8
14 வார்டு 14 7
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 5
17 வார்டு 17 10
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 9
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 5
23 வார்டு 23 7
24 வார்டு 24 6
25 வார்டு 25 10
மொத்தம் 166