மாவட்டத்தின் பெயர் :: விருதுநகர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: இராஜபாளையம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 12
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 6
5 வார்டு 5 10
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 10
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 10
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 8
12 வார்டு 12 10
13 வார்டு 13 7
14 வார்டு 14 8
15 வார்டு 15 7
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 12
18 வார்டு 18 9
19 வார்டு 19 9
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 8
22 வார்டு 22 12
23 வார்டு 23 6
24 வார்டு 24 9
மொத்தம் 201