மாவட்டத்தின் பெயர் :: விருதுநகர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சிவகாசி
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 6
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 10
4 வார்டு 4 10
5 வார்டு 5 8
6 வார்டு 6 10
7 வார்டு 7 16
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 10
10 வார்டு 10 8
11 வார்டு 11 10
12 வார்டு 12 10
13 வார்டு 13 12
14 வார்டு 14 11
15 வார்டு 15 9
16 வார்டு 16 8
17 வார்டு 17 9
18 வார்டு 18 8
19 வார்டு 19 11
20 வார்டு 20 10
21 வார்டு 21 12
22 வார்டு 22 12
23 வார்டு 23 12
24 வார்டு 24 6
25 வார்டு 25 8
26 வார்டு 26 9
27 வார்டு 27 10
28 வார்டு 28 6
29 வார்டு 29 8
30 வார்டு 30 10
31 வார்டு 31 7
மொத்தம் 289