மாவட்டத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருப்புவனம்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 10
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 10
5 வார்டு 5 11
6 வார்டு 6 11
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 7
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 10
17 வார்டு 17 11
மொத்தம் 127