மாவட்டத்தின் பெயர் :: சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கல்லல்
பதவியின் பெயர்:: ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 7
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 14
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 9
9 வார்டு 9 3
10 வார்டு 10 9
11 வார்டு 11 9
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 3
மொத்தம் 99